>
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ GROOMING ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΤΑΣ Eλκυστικό υγρό


Eλκυστικό υγρό


Ελκυσιτκό υγρό 125ml
Ιδανικό για την εκπαίδευση στο να μαθαίνουν
να λερώνουν σε συγκεκριμένο σημείο.